Мобильная версия
Корзина 0

ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування

Стоимость: 36 000.00 грн
 • Описание
 • 1С:ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування

  1С:ТОІР Управління ремонтами й обслуговуванням устаткування відноситься до EAM-систем.

  Програмний продукт містить низку можливостей, що дозволяють підвищити ефективність роботи різних служб підприємств і надає:

  • керівництву підприємства й керівникам, відповідальним за розвиток бізнесу: широкі можливості аналізу, планування і гнучкого управління ресурсами підприємства для підвищення конкурентоспроможності, забезпечується "прозорість" виробничих активів;

  • керівникам підрозділів, менеджерам і співробітникам, що безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницькою й іншою діяльністю з забезпечення процесу виробництва: інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи за своїми напрямами;

  • працівникам ремонтних служб: можливість використання продуктів як основи для управління роботами — ведеться архів усієї нормативної й технічної документації, розраховуються графіки планово-попереджувальних ремонтів (ППР), виписуються наряди на ремонтні роботи, ведеться облік ремонтних робіт;

  • працівникам облікових служб підприємства: інструменти для автоматизованого ведення обліку цілком відповідно до вимог законодавства й корпоративних стандартів підприємства.

  Рішення може використовуватися як на окремих підприємствах, так і у виробничих холдингах для забезпечення уніфікації виробничого й регламентованого обліку ремонтів.

  При розробці конфігурацій "1С:ТОІР управління ремонтами й обслуговуванням устаткування" враховувалися як сучасні міжнародні методики управління підприємством (EAM, CMMS, MRP II, CRM, SCM, ERP і ін.), так і досвід успішної автоматизації підприємств фахівцями 1С:Франчайзі.

  Порівняння версій

  Доступні два варіанти поставки спеціалізованого рішення.

  Функціональність, критерій

  1С:ТОІР, редакція 1.3

  1С:ТОІР 2 КОРП

  Облік обладнання і нормативів ремонту.

  +

  +

  Відображення переміщення, вибуття обладнання, облік гарантійних зобов'язань виробника.

  -

  +

  Ієрархії об'єктів ремонту, що формуються автоматично.

  -

  +

  Облік показників експлуатації.

  +

  +

  Автоматизація ремонтів за станом.

  -

  +

  Планування технічного обслуговування і ремонтів.

  +

  +

  Планування технічного обслуговування і ремонтів з урахуванням жорстких ремонтних циклів.

  -

  +

  Планування технічного обслуговування і ремонтів з урахуванням зупиночних ремонтів.

  -

  +

  Управління нарядами і роботами.

  +

  +

  Управління нарядами і роботами з урахуванням небезпечних операцій, роботи підвищеної небезпеки.

  -

  +

  Бізнес-процеси, що можна налаштувати

  -

  +

  Система сповіщень.

  +/-

  +

  Базова звітність з аналізу ефективності ТОІР.

  +

  +

  Аналіз показників ефективності ТОІР з урахуванням KPI, можливість розширення переліку показників.

  -

  +

  Інтеграція з 1С:Документообіг

  +/-

  +

  Функціональні можливості редакції 1.3

  Ведення списку обладнання

  Для ведення списку обладнання в системі передбачений ієрархічний довідник "Об'єкти ремонту".

  Глибина і структура дерева довільна. Зазвичай відбивається виробничо-технологічна структура підприємства, до одиниць обладнання, що вимагає планування та обліку ремонтів.

  Об'єкти ремонту та обслуговування — це елементи дерева. Кожен елемент представлений інформацією про паспортні дані конкретного об'єкта ремонту.

  Довідники системи

  У системі ведуться такі довідники:

  • Види дефектів: призначений для зберігання списку можливих видів дефектів використовуваного на підприємстві обладнання. З допомогою довідника можна провести додаткову класифікацію однотипних видів дефектів різних об'єктів ремонту;

  • Види графіків робіт: містить перелік усіх графіків роботи підприємства і зберігає в собі інформацію про обсяги робочого часу по днях і/або змінах. Параметри графіка задаються в Помічнику заповнення графіка, який дозволяє задати загальні параметри, і на підставі цих параметрів автоматично заповнити графік роботи на черговий рік. Графік можна заповнити за одним із запропонованих шаблонів або виконати налаштування вручну;

  • Ремонтні групи об'єктів ремонту: Ремонтна група — це група об'єктів ремонту з однаковими нормативними ТО й ремонтами. Ремонтні групи призначені для спрощення введення інформації про нормативні ремонти для кожного об'єкту ремонту та для мінімізації розміру бази даних системи. Кожна ремонтна група об'єднує в собі нормативні ТО й ремонти для списку однотипних об'єктів ремонту. Об'єкт ремонту може входити тільки в будь-яку одну ремонтну групу. Для завдання нормативного ремонту в ремонтній групі необхідно встановити відповідність між видом ремонту, технологічною операцією (з нормативами) і способом планування цього ремонту;

  • Технологічні карти ремонтів: при введенні технологічної карти ремонту вказується перелік технологічних операцій. Невід'ємними реквізитами кожної технологічної операції є матеріально-технічне забезпечення й забезпечення трудовими ресурсами, а також РД і Інструкції, що регламентують даний ремонт.

  • Паспорт обладнання: Для кожного об'єкта ремонту можна вказати такі основні паспортні дані: завод виробник, дата випуску, номер паспорта, заводський номер, технологічний номер, інвентарний номер.

  • Об'єкт ремонту: для кожного об'єкта ремонту в системі передбачена можливість зберігання інформації про всі виконані ремонти. Задаються технічні характеристики об'єкта ремонту, передбачена можливість ведення обліку значень контрольованих показників обладнання, а також журналу напрацювання устаткування. Для кожного обладнання підписом уповноваженого працівника в систему вносяться значення напрацювання. Кількість видів напрацювання для кожного об'єкта не обмежена.

  Планування ремонтів

  Для ведення графіків ППР призначений список графіків ППР. Для графіка ППР у системі фіксуються такі основні дані:

  • дату складання графіка;
  • період, на який необхідно скласти графік;
  • організацію, для якої складається графік;
  • підрозділ, для якого складається графік;
  • список об'єктів ремонту, для яких необхідно скласти графік;
  • перелік видів ТО й ремонтів для кожного об'єкта ремонту, які необхідно включити в графік.

  для зручності користувача в системі реалізована можливість автоматичного підбору групи об'єктів ремонту.

  Оперативне планування ремонтних робіт у системі здійснюється у вигляді ремонтних заявок, у які можна включати тільки необхідні матеріали й операції, затверджені в специфікаціях і технологічних картах. Під час створення заявок автоматично визначаються планові витрати, в ході виконання ремонтів матеріали і трудовитрати списуються на конкретний ремонт.

  Заявка може бути ініційована однією з подій:

  • Виявлений дефект устаткування — в ​​цьому випадку буде сформована заявка на позаплановий ремонт.
  • Наступ дати планового ремонту за графіком ППР — у цьому випадку буде сформована заявка на плановий ремонт.

  На підставі сформованих заявок на ремонт формуються наряди на виконання ремонтних робіт. Наряд видається виконавцям (робітникові, бригаді) до початку роботи. Наряд заповнюється автоматично на підставі інформації, зазначеної в заявці, і містить таку інформацію:

  • перелік ремонтів і їх технологічних операцій,
  • терміни виконання робіт;
  • перелік ремонтного персоналу і його кваліфікації;
  • розцінки,
  • форми оплати.

  Облік виконаних робіт у системі здійснюється шляхом формування актів виконаних робіт. Акт виконаних робіт формується на підставі наряду. Після введення і проведення акту виконаних робіт витрати МТО і трудовитрати можуть бути списані.
  • Обслуговування обладнання: Під обслуговуванням обладнання розуміються роботи, що проводяться без зупинки обладнання, роботи, що виконуються експлуатаційним персоналом. Зазвичай це роботи, включені в ТО 0, ведення журналу оглядів обладнання, занесення показання лічильників.

  • Облік оглядів обладнання: В системі передбачена можливість автоматичного складання планів оглядів. Усі виявлені під час огляду дефекти: несправності в роботі устаткування, відхилення від нормального стану обладнання, у тому числі такі, що не потребують негайної зупинки для їх усунення, повинні бути зафіксовані експлуатаційним персоналом у Журналі дефектів.

  • Розрахунок потреби в МТО: Для визначення потреби в запасних частинах, матеріалах і інструментах на необхідний період у системі повинні бути сформовані графіки ППР на цей період. На підставі інформації про плановані нормативні ТО й ремонти, система автоматично розраховує потребу в запасних частинах, матеріалах і інструментах. Інформація про потребу в МТО виводиться у звіті "План МТО".

  • Метрологія: обслуговування засобів вимірювальної техніки: Всі роботи з ремонтів та повірки засобів вимірювання відображаються в системі аналогічно описаним ремонтам. Для ведення обліку значень контрольованих показників обладнання призначений документ "Облік контрольованих показників".

  • Формування бюджету на ремонти й технічне обслуговування: У системі передбачена можливість формування бюджетів на ТО й ремонти й обліку витрат. Суми витрат виводяться у звіті "Прямі витрати на виконання ремонтів".

  • Контроль витрат МТО: Для контролю витрат на МТО призначений звіт "План-фактний аналіз витрат МТО".

  • Контроль трудовитрат: Для контролю витрат на трудові ресурси призначений звіт "План-фактний аналіз трудовитрат ".

  • Планування персоналу: Інформація про планову потребу в персоналі виводиться у звіті "Планова зайнятість співробітників для ремонтних робіт". У разі роботи системи в складі "1С:УПП" доступні всі можливості управління персоналом.

  Інформація для бухгалтерії

  • Зв'язок з урахуванням основних засобів: у разі роботи системи в складі "1С:УПП", якщо об'єкт ремонту є основним засобом, необхідно вказати це в системі для можливості обліку основних засобів.

  • Інтеграція з бухгалтерією: у систему бухгалтерського обліку передаються документи для відображення факту ремонту в бухгалтерському обліку.

  Єдина інформаційне середовище — основа EAM системи

  Найбільший ефект від застосування даного програмного продукту досягається у разі інтеграції з типовою конфігурацією "Управління виробничим підприємством" ("1С:УПП"). Інструкція з інтеграції приведена в книзі "1С:ТОіР Керівництво користувача", що входить у комплект поставки.

   Иллюстрация - Единая информационная средаНазад в раздел "1С:Підприємство 8"