Мобильная версия
Корзина 0

Пiдрядник будiвництва 3.0. Управлiння будiвельним виробництвом

Стоимость: 9 300.00 грн
 • Описание
 • Пiдрядник будiвництва 3.0 Управлiння будiвельним виробництвом

  Програмний продукт "Підрядник будівництва 3.0. Управлiння будiвельним виробництвом" включає технологічну платформу "1С:Підприємство 8", всю функціональність конфігурації "Бухгалтерія для України" редакції 1.2 і специфічну галузеву функціональність.

  Рішення "Підрядник будівництва. Управління будівельним виробництвом, редакція 3.0" призначене для вирішення наступних завдань:

  1. Виробниче планування (складання календарних планів виконання робіт).
  2. Планування ресурсів (трудових, забезпечення матеріалами, будівельними машинами, інструментом і автотранспортом).
  3. Виробничий облік (облік виконання виробничих показників, забезпечення ресурсами).
  4. Складський облік (поставка, списання, резервування матеріалів).
  5. Аналіз виконання виробничих показників (план-фактний аналіз термінів і вартості виконаних робіт з розрахунком відхилень).

  Таким чином, програма "Підрядник будівництва. Управління будівельним виробництвом, редакція 3.0" призначена для автоматизації виробничої діяльності будівельних організацій всіх рівнів і може застосовуватися як у класичних підрядних організаціях, так і в роботі інших учасників інвестиційно-будівельного процесу.

  Ключові результати впровадження галузевого рішення "Підрядник будівництва 3.0. Управлiння будiвельним виробництвом":

  • Усування ручної праці в практичній роботі при формуванні календарних планів і плануванні потреб у ресурсах.
  • Автоматизація обліку й аналізу виконання робіт календарного плану.
  • Автоматична обробка значних об'ємів облікової інформації при великій кількості робіт і об'єктів будівництва.

  Функціональні можливості

  "Підрядник будівництва 3.0. Управлiння будiвельним виробництвом" надає наступні можливості:

  • формування календарних планів робіт з можливістю створення будь-якої ієрархії (фаз, груп, підгруп) для великої кількості об'єктів будівництва;
  • можливість створення декількох календарних планів на один об'єкт будівництва, з подальшим порівнянням і вибором найбільш оптимального, за різними показниками (загальна тривалість, трудомісткість, вартість тощо);
  • призначення на виконання робіт календарного плану трудових і технічних ресурсів;
  • визначення матеріалів, необхідних для виконання робіт в рамках календарного плану;
  • виявлення і відображення логічних взаємозв'язків між роботами;
  • призначення безпосередніх виконавців - фізичних осіб для виконання запланованих робіт;
  • створення шаблонів робіт, груп робіт і об'єктів, для спрощення внесення даних в різні проекти;
  • ведення табелю виконавців - співробітників, які фактично брали участь в роботах;
  • ведення обліку фактичного виконання робіт календарного плану;
  • облік фактично витрачених матеріалів, в розрізі робіт;
  • облік надходження та витрат ТМЦ: формування первинних документів (прибутковий ордер на склад, документи на внутрішнє переміщення, акти списання, видаткові ордери, ТТН на відпуск на сторону та інші);
  • можливість резервування ТМЦ та відвантаження по документу - резерву;
  • можливість організації вартісного обліку ТМЦ під звіт;
  • автоматичне формування списання при переміщенні зі складу до матеріально-відповідальної особи (МВО) і наявність інформації про кількість та вартість матеріалів, що значаться за кожною МВО;
  • формування документів на внутрішнє переміщення ТМЦ;
  • наявність стандартного набору аналітичних звітів по руху ТМЦ (відомість, рух по складу, реєстри накладних тощо);
  • ведення кадрового обліку (прийом на роботу, кадрові переміщення, звільнення);
  • відображення інформації про плани робіт в графічному вигляді з виділенням критичних робіт;
  • можливість побудови графіків використання ресурсів в розрізі робіт;
  • можливість формування тижнево-добових графіків робіт за будь-який проміжок часу;
  • можливість формування та заповнення Загального журналу робіт (КБ-6);
  • можливість формування Акту прийому-передачі виконаних робіт КБ-2;
  • можливість формування зведеного акта КБ-3;
  • можливість формування звіту про витрати основних матеріалів будівництва М-29;
  • можливість побудови звіту по виконанню календарного плану робіт з аналізом виконання і прогнозуванням термінів подальшого виконання робіт;
  • формування і заповнення Журналу виконаних робіт (КБ - 6а);
  • поділ прав доступу до редагування різних областей програми, з призначенням персональної відповідальності за заповнення будь-якого документа;
  • формування звіту про порівняння варіантів календарного плану з аналізом інформації про вартість, трудовитрати і тривалості виконання будівельно-монтажних робіт;
  • побудова графіків відхилення виконання тривалості будівельно-монтажних робіт за термінами;
  • формування звіту про ступінь участі співробітників організації у роботах календарного плану;
  • побудова графіка руху робочої сили;
  • побудова графіка потреби в машинах і механізмах;
  • формування звіту про участь підрядних організацій в будівництві об'єкта в розрізі робіт;
  • формування звіту про вартість робіт;
  • формування вартості робіт по місяцях;
  • формування потреби в матеріалах в розрізі об'єктів будівництва на обраний період часу.


Назад в раздел "1С:Підприємство 8"