Мобильная версия
Корзина 0

Управління будівельною організацією для України

Стоимость: 150 000.00 грн
 • Описание
 • Управління будівельною організацією для України

  Галузеве рішення "Управління будівельною організацією для України" розроблено на базі "Управління виробничим підприємством для України" і є комплексним рішенням, що охоплює основні контури управління й обліку діяльності будівельного підприємства. Використання рішення надає можливість більш ефективно організовувати єдину інформаційну систему, щоб керувати різними аспектами діяльності компанії.

  Функціональні можливості

  Управління будівельним виробництвом

  Основний вид діяльності будівельної організації — виконання будівельно-монтажних робіт. З погляду управління проектами будівництво об'єкта потрапляє під категорію «реалізація проекту», коли необхідно побудувати унікальну одиницю (чи то житловий будинок, діловий центр чи промисловий цех) в обмежені терміни (є плановий термін будівництва). Класичні системи управління проектами, як західні, так і вітчизняні не орієнтовані на управління проектами певних галузей, оскільки реалізують класичні методики. Підсистема «Управління будівельним виробництвом» є системою управління саме будівельними проектами, адже максимально враховує специфіку галузі та особливості національного досвіду будівництва. Реалізовані можливості підсистеми дозволяють:

  • Створення календарних планів робіт для великої кількості об'єктів будівництва.

  • Розгляду всіх об'єктів будівництва в розрізі організації, проекту;

  • Можливість створення декількох сценаріїв виконання одного проекту, для вибору найоптимальнішого;

  • Можливість розрахунку календарних планів класичними методами.

  • Можливість планування як «зверху вниз», так і «знизу вгору»;

  • Визначення планової собівартості будівництва;

  • Призначення безпосередніх виконавців — співробітників організації для виконання запланованих робіт;

  • Створення шаблонів робіт, груп робіт або цілих проектів, для спрощення внесення даних;

  • Ведення обліку фактичного виконання робіт календарного плану (формування КБ-2);

  • Формування потреб і заявок у матеріально технічних ресурсах;

  • Облік фактично витрачених матеріалів, у розрізі робіт і об'єкту будівництва загалом;

  • Відображення інформації про плани робіт у графічному вигляді, як у діаграмі Гантта, так і в мережевій діаграмі;

  • Можливість побудови графіків роботи ресурсів у розрізі робіт і об'єктів будівництва;

  • Можливість побудови графіків використання в роботах матеріалів у розрізі робіт і об'єктів будівництва;

  • Можливість формування тижнево-добових графіків робіт за будь-який період часу;

  • Можливість побудови звітувиконання календарного плану робіт з аналізом ходу і прогнозуванням термінів подальшого виконання робіт;

  • Можливість проведення оптимізації за ресурсами, яка в деяких випадках, може істотно скоротити час будівництва;

  • Побудова графіка руху робочої сили;

  • Можливість заповнення календарних планів будівництва на основі проектів, що ведуться в MS Project.

  Управління фінансами

  Організація ефективного управління фінансами — одне з найбільш пріоритетних завдань будь-якого підприємства. Наявність системи управління фінансами, орієнтованої на комплексне рішення завдань обліку, контролю і планування доходів і витрат, дозволяє підприємству ефективно використовувати власні кошти та залучені інвестиції, підвищити керованість бізнесу загалом, його рентабельність і конкурентоспроможність.

  Використання підсистеми управління фінансами разом із механізмами підтримки територіально розподілених інформаційних баз дозволяє налагодити ефективне управління фінансами холдингів і корпорацій, підвищуючи прозорість їх діяльності та інвестиційну привабливість.

  Функціональні можливості підсистеми можуть використовуватися фінансовим директором, співробітниками бухгалтерії і планово-економічного відділу, а також іншими фінансовими службами підприємства.

  Бюджетування

  Підсистема реалізує функції, необхідні для побудови системи фінансового планування на підприємстві:

  • планування руху коштів підприємства на будь-який період у розрізі тимчасових інтервалів, центрів фінансової відповідальності (ЦФВ), проектів, залишкових іоборотних показників, додаткової аналітики (номенклатура, контрагенти…);

  • моніторинг фактичної діяльності підприємства в тих же розрізах, у яких проводилося планування,

  • складання зведеної звітності за результатами моніторингу;

  • контроль відповідності заявок на витрачання коштів робочому плану на період;

  • фінансовий аналіз;

  • аналіз доступності коштів;

  • аналіз відхилень планових і фактичних даних.

  Управління грошовими коштами

  Підсистема управління грошовими коштами (казначейство) виконує функції, необхідні для ефективного управління рухом грошових коштів на підприємстві, контролем над здійснюваними платежами:

  • багатовалютний облік руху й залишків грошових коштів;

  • реєстрацію планованих надходжень і витрат грошових коштів;

  • резервування коштів під майбутні платежі на розрахункових рахунках і в касах;

  • розміщення грошових коштів в очікуваних вхідних платежах;

  • формування платіжного календаря;

  • оформлення всіх необхідних первинних документів;

  • інтеграція із системами "клієнт банку";

  • можливість рознесення (ручного або автоматичного) суми платіжного документапо декількох договорах і угодах.


  Управління взаєморозрахунками

  Важливим елементом під час роботи з контрагентами є функція управління взаєморозрахунками. Реалізована з допомогою підсистеми управління взаєморозрахунками гнучка кредитна політика, дозволяє підвищити привабливість підприємства для клієнтів і його конкурентоспроможність на ринку.

  Підсистема управління взаєморозрахунками може використовуватися у фінансових, постачальницьких і збутових структурах підприємства і дозволяє оптимізувати фінансові та матеріальні потоки.

  Використання підсистеми дозволяє аналізувати зміну заборгованості в часі й оперує двома видами заборгованості — фактичною і прогнозованою (відкладеною). Фактична заборгованість пов'язана з операціями розрахунку й моментами передачі прав власності. Відкладена заборгованість виникає у разі відображення в системі таких подій, як замовлення на поставку або передачу на комісію товарно-матеріальних цінностей, заявка на отримання грошових коштів та інших аналогічних.

  Основне призначення підсистеми взаєморозрахунків:

  • облік виникнення заборгованості контрагента перед компанією й компанії перед контрагентом;

  • облік причин виникнення заборгованості;

  • підтримка різних методик обліку заборгованості (за договорами, за замовленнями, за рахунками);

  • можливість деталізації взаєморозрахунків за розрахунковими документами для будь-якого варіанту ведення взаєморозрахунків;

  • аналіз поточного стану заборгованості й історії її зміни.

  Бухгалтерський облік

  Можливості ведення бухгалтерського обліку, реалізовані в системі, покликані забезпечити повну відповідність як українському законодавству, так і потребам реального бізнесу.

  Підсистема бухгалтерського обліку забезпечує ведення обліку відповідно до українського законодавства по всіх ділянках обліку, зокрема:

  • матеріалів у будівництві — акти на списання М-29, М-11, матеріальний звіт, система розподілу відхилень;

  • галузева система збору витрат основного виробництва (власні сили й субпідрядні роботи), допоміжних виробництв, витрат з експлуатації будівельних машин і механізмів, накладних витрат;

  • облік виконання робіт КБ-3, облік придбання робіт субпідрядників, облік послуг генпідрядника й послуг замовника;

  • облік внутрішньогосподарських розрахунків у філіальних структурах з широкого спектру операцій;

  • галузевий облік основних засобів, нарахування амортизації;

  • облік фінансових результатів діяльності в розрізі об'єктів будівництва;

  • облік операцій по банку й касі;

  • облік валютних операцій;

  • розрахунки з підзвітними особами;

  • розрахунки з персоналом з оплати праці;

  • розрахунки з бюджетом.

  Наявна можливість комплексного обліку фактів господарської діяльності диверсифікованих компаній — напрямів промислового виробництва, капітального будівництва, роботи будівельної техніки.

  Організація підсистеми бухгалтерського обліку забезпечує високу ступінь автоматизації формування бухгалтерської звітності. Передбачені спеціалізовані звіти з розрахунків із замовниками та субпідрядниками та з виконаних робіт.

  Максимальна зручність в консолідації даних розподілених структур — філіальних організацій і груп компаній досягається у спільному використанні з програмним продуктом Консолідація.

  Підтримується ведення бухгалтерського обліку для декількох юридичних осіб у єдиній інформаційній базі. Така організація обліку дозволяє автоматизувати підприємства з досить складною організаційною структурою.

  Податковий облік

  В конфігурації реалізовано автоматичний облік основних податків (Податок на прибуток, ПДВ, Єдиний податок та ін.) У відповідності з поточними вимогами Податкового кодексу України ведеться облік податкових різниць. Формується податкова декларація з податку на прибуток.

  Автоматично визначається сума оподатковуваної бази ("першої події") для обліку з ПДВ. Формуються і реєструються всі необхідні податкові документи, ведеться Реєстр податкових накладних. Контролюється використання в оподатковуваних ПДВ операціях запасів, при придбанні яких нарахований податковий кредит. При використанні в неоподатковуваних ПДВ операціях реєструється умовний продаж.

  Ведеться облік Єдиного податку для підприємств та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності. Господарські операції платників єдиного податку реєструються у Книзі обліку доходів і витрат. Книга обліку доходів і витрат формується автоматично.

  Для заповнення представлені форми декларацій по іншим податкам і формам статистичної звітності.

  Облік за міжнародними стандартами

  Підсистема обліку за міжнародними стандартами, розроблена за консультаційної підтримки компанії PricewaterhouseCoopers, надає фінансовим службам підприємства готову методологічну основу для ведення обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) і може бути адаптована до особливостей застосування стандартів на конкретному підприємстві.

  Підсистема включає в себе окремий план рахунків відповідно до МСФЗ, який може налаштовуватися користувачем, і забезпечує:

  • трансляцію (перенесення) більшої частини облікових записів (проводок) з підсистеми бухгалтерського обліку за правилами, які можуть гнучко налаштовуватись користувачем;

  • паралельне ведення обліку по національним та міжнародним стандартам по тих дільницях, де стандарти допускають істотні відмінності в класифікації та оцінці активів і витрат;

  • проведення власних регламентних документів (наприклад, нарахування витрат, облік резервів, облік знецінення активів і ряду інших), а також внесення коригувальних записів в "ручному" режимі;

  • комплект звітності за МСФЗ, що заповнюється автоматично на основі даних міжнародного обліку.

  Можливості підсистеми дозволяють:

  • мінімізувати трудомісткість ведення обліку за міжнародними стандартами за рахунок використання даних бухгалтерського обліку;

  • проводити зіставлення даних національного бухгалтерського обліку та обліку за міжнародними стандартмаи, полегшуючи звірку даних перед підготовкою звітності за МСФЗ.

  Підсистема може також бути налаштована для ведення обліку та складання фінансової звітності відповідно до інших закордонних стандартів, у тому числі US GAAP.

  Управління персоналом і розрахунок зарплати

  Сьогодні все більше підприємств усвідомлює важливість побудови системи ефективного управління персоналом, оскільки кваліфіковані, ініціативні й лояльні співробітники здатні істотно підвищити ефективність роботи підприємства. Управління даними про сотні й тисячі співробітників, проведення заходів із підбору й навчання персоналу, оцінки кваліфікації виробничого й управлінського складу, вимагає застосування програмних продуктів, що дозволяють ефективно планувати і здійснювати кадрову політику підприємства.

  Співробітники відділу кадрів, відділу організації праці та зайнятості та бухгалтерії можуть використовувати підсистему управління персоналом у єдиному інформаційному просторі для щоденної роботи.

  Підсистема призначена для інформаційної підтримки кадрової політики компанії та автоматизації розрахунків із персоналом. У числі можливостей підсистеми:

  • оцінка потреб у персоналі,

  • планування зайнятості і графіка відпусток працівників;

  • рішення завдань забезпечення бізнесу кадрами — підбір, анкетування й оцінка;

  • кадровий облік і аналіз кадрового складу;

  • аналіз рівня та причин плинності кадрів;

  • ведення регламентованого документообігу;

  • розрахунок заробітної плати працівників підприємства;

  • автоматичний розрахунок регламентованих законодавством нарахувань, утримань і податків.

  Підбір кадрів

  Підсистема забезпечення бізнесу кадрами призначена для документування й автоматизації процесу підбору й оцінки кандидатів. У рамках цієї підсистеми передбачено виконання таких функцій:

  • ведення особистих даних про кандидатів як про фізичних осіб;

  • зберігання матеріалів, що з'являються в процесі роботи з кандидатом, від резюме до результатів анкетування;

  • планування зустрічей із кандидатами й реєстрація ухвалених рішень аж до прийняття на роботу.

  Кадровий облік і аналіз кадрового складу

  Підсистема обліку кадрів компанії забезпечує зберігання інформації про працівників:

  • даних про працівників як про фізичних осіб;

  • про підрозділ і посаду співробітника, кількості займаних ставок;

  • службових телефонів, адрес електронної пошти та іншої контактної інформації.

  За накопиченим даними про працівників можна побудувати аналітичні звіти: це списки працівників, аналіз кадрового складу; звіти по відпустках (графіки відпусток, використання відпусток і виконання графіка відпусток).

  Ведення регламентованого кадрового документообігу

  Підсистема регламентованого документообігу дозволяє автоматизувати кадрові операції відповідно до чинних нормативних документів:

  • укладення та ведення трудових договорів із кожним співробітником організації;

  • формування затверджених форм по праці;

  • персоніфікований облік для ПФ;

  • ведення військового обліку.

  Розрахунок зарплати

  На виробничому підприємстві важливим аспектом управління бізнесом є побудова системи мотивації робітників, орієнтованої на збільшення обсягу продукції, що випускається з належним рівнем якості продукції. Це передбачає зацікавленість персоналу в підвищенні кваліфікації. Для реалізації стратегій мотивації персоналу часто використовується тарифна і відрядна системи оплати праці, для точного розрахунку нарахувань відповідно до прийнятих правил призначена підсистема розрахунку зарплати.

  Підсистема дозволяє автоматизувати весь комплекс розрахунків із персоналом, починаючи від введення документів про фактичний виробіток, оплати лікарняних листів і відпусток, аж до формування документів на виплату зарплати та звітності в державні наглядові органи.

  Результати розрахунку заробітної плати відображаються в управлінському, бухгалтерському, податковому обліку з необхідним ступенем деталізації:

  • результатів розрахунку управлінської зарплати в управлінському обліку;

  • результатів розрахунку регламентованої зарплати в бухгалтерському обліку;

  • результатів розрахунку регламентованої зарплати як витрат, прийнятих до обліку для цілей обчислення податку на прибуток або єдиного податку;

  • розрахунку регламентованої зарплати для цілей регламентованих законодавством нарахувань, утримань і податків.

  Управління промисловим виробництвом

  Одним із найбільш результативних способів зниження витрат у виробництві є побудова й оптимізація плану виробництва продукції. Це дозволяє підприємству знизити рівень простою обладнання і висококваліфікованих фахівців, скоротити терміни виконання замовлень, уникнути зривів плану продажів через перевантаження виробничих ресурсів, оптимізувати рух матеріалів і складські залишки, зробити процес виробництва прозорим і керованим.

  Підсистема управління виробництвом призначена для планування виробничих процесів і матеріальних потоків у виробництві, відображення процесів виробничої діяльності підприємства й побудови нормативної системи управління виробництвом.

  Функціональні можливості підсистеми можуть використовуватися співробітниками планово-економічного відділу, виробничих цехів, виробничо-диспетчерського відділу й інших виробничих підрозділів.

  Реалізовані в підсистемі "Управління виробництвом" механізми планування виробництва забезпечують:

  • планування для вироблення різних варіантів стратегії виробництва або обліку можливих змін в умовах діяльності підприємства;

  • змінне планування, що розширює горизонт планування в міру настання чергових планових періодів;

  • проектне планування виробництва;

  • фіксацію розпланованих даних від зміни (за сценаріями й періодам);

  • інтеграцію з підсистемою бюджетування.

  Планування виробництва

  Підсистема призначена для середньострокового й довгострокового планування виробництва й потреби в ресурсах, а також для проведення план-фактного аналізу виконання планів виробництва. Під час планування виробництва забезпечується можливість обліку багатьох параметрів, контролю здійсненності і відстеження виконання плану на різних етапах у декількох розрізах одночасно:

  • За підрозділами й менеджерами;

  • За проектами й підпроектами;

  • За ключовими ресурсами;

  • За номенклатурними групами й окремими номенклатурними одиницями.

  Формування узагальненого плану виробництва

  • На основі сформованих у підсистемі "Управління продажами" планів продажів здійснюється формування передбачуваних обсягів виробництва в розрізі номенклатурних груп (і, за необхідності, окремих позицій номенклатури);

  • Проводиться виявлення відмінностей між узагальненими й уточненими планами, пакетом розпланованих змінно-добових завдань, даними фактичного виробництва;

  • Здійснюється формування завдань на виробництво, контроль їх виконання й оцінка відставання виробництва.

  Планування потреби в ресурсах

  • Можливе формування таблиць споживання й доступності основних (ключових) видів ресурсів для виробництва номенклатурних груп і окремих видів номенклатури;

  • Здійснюється контроль узагальненого плану виробництва на відповідність обмежуючим чинникам, наприклад, зведеної доступності основних (ключових) видів ресурсів;

  • Ведеться облік доступності ключових ресурсів.

  Позмінне планування виробництва

  Підсистема призначена для планування виробництва в короткостроковому періоді в розрізі окремих номенклатурних позицій, а також для проведення план-фактного аналізу виконання планів виробництва виробничо-диспетчерським відділом. У даній підсистемі формується детальний позмінний графік виробництва і споживання, проводиться оцінка його можливості виконання з урахуванням запланованого завантаження ресурсів.

  У числі можливостей позмінного планування, які забезпечує "Управління виробничим підприємством":

  • Планування з урахуванням доступності потужностей у періодах планування і змін зведеної тривалості операцій згідно технологічному дереву. У разі недостатності потужностей у періодах здійснюється перенесення планованих операцій у підперіоди з доступними вільними потужностями;

  • Формування детального плану-графіка виробництва й операцій;

  • Планування "поверх" наявних планів виробництва й операцій або повне перепланування;

  • Можливість планування операцій для територіально віддалених підрозділів;

  • Планування з урахуванням часу транспортування між складами й підрозділами.

  Формування позмінного плану виробництва

  • Формування плану виробництва, уточненого до окремих номенклатурних позицій із розрахунком точних строків виробництва;

  • Визначення точок розриву процедур розвузлування в технологічному дереві виробництва для всіх виробів, планованих у режимі "збірка на замовлення";

  • Формування графіка завантаження виробничих потужностей і потреби виробництва в сировині й комплектуючих;

  • Формування графіка фінальної збірки з уточненням строків виробництва.

  Визначення доступних потужностей ресурсів

  • Списку робочих центрів і технологічних операцій;

  • Підтримка календарів доступності окремих робочих центрів і введення доступності ресурсів за даними календарів;

  • Об'єднання робочих центрів у групи із заданням пріоритетів для планування;

  • Розрахунок завантаження робочих центрів під час визначення графіка потреб у матеріалах.

  Контроль виконання

  • Формування плану-графіка потреб виробництва;

  • Формування завдань на виробництво, змінно-добових завдань;

  • План-фактний аналіз ходу виробництва, контроль і аналіз відхилень.

  Управління витратами й розрахунок собівартості

  Одним із найважливіших чинників у конкурентній боротьбі є зниження собівартості продукції, управління витратами. Наявність системи управлінського обліку, що відображає реальну виробничу собівартість, дозволяє підприємству виробити ефективні заходи щодо зниження витрат виробництва й собівартості продукції, підвищити рентабельність бізнесу.

  Підсистема управління витратами призначена для обліку фактичних витрат підприємства та розрахунку собівартості продукції на основі даних управлінського обліку.

  Основні функції підсистеми:

  • Облік фактичних витрат звітного періоду в необхідних розрізах у вартісному та натуральному вимірі;

  • Оперативний кількісний облік матеріалів у незавершеному виробництві (НЗВ);

  • Облік фактичних залишків НЗВ на кінець звітного періоду в необхідних розрізах;

  • Облік браку у виробництві й на складах;

  • Розрахунок фактичної собівартості випуску за період основної та побічної продукції (напівфабрикатів, браку) — неповної й повної виробничої собівартості і фактичної повної собівартості реалізації продукції, у т.ч. розрахунок собівартості випуску продукції в переробників;

  • Розрахунок собівартості випуску протягом місяця за документами випуску - за прямими витратами або за плановою собівартістю;

  • Облік переробки давальницької сировини;

  • Розрахунок фактичної вартості залишків НЗВ на кінець звітного періоду;

  • Надання даних (звітів) про порядок формування собівартості;

  • Формування звіту за зміну з випуску продукції й послуг у виробництві;

  • Надання даних про структуру собівартості випуску для оцінки відхилень від заданих нормативів.

  Управління даними про вироби

  Важливим інструментом управління виробництвом є управління даними про склад продукції й напівфабрикатів, маршрути проходження виробів по виробничих підрозділах і складах.

  Нормування складу продукції дозволяє контролювати списання матеріалів у виробництво (лімітно-забірні карти), планувати собівартість продукції, аналізувати розбіжності між плановою та фактичною собівартістю і виявляти їх причини.

  Завдання маршрутної (технологічної) карти дозволяє планувати ланцюжок виробництва продукції, яка виробляється за декілька виробничих переділів, на кожному етапі оцінюючи її виконуваність з урахуванням завантаження устаткування й доступності необхідних для виробництва ресурсів.

  Функціональні можливості підсистеми можуть використовуватися головним інженером і співробітниками, які працюють у відділах головного конструктора та головного технолога.

  В рамках управління виробництвом реалізована функція обліку нормативних витрат матеріалів під час виробництва та аналіз відхилень від норм. Норми споживання матеріалів закладаються в специфікації виготовлення продукції.

  Нормативний склад продукції використовується:

  • під час аналізу відхилень від норм для контролю якості продукції;

  • для розрахунку собівартості — як база розподілу непрямих витрат.

  Для цілей змінного планування весь технологічний процес можна представити у вигляді набору послідовностей операцій. Такий набір задає маршрутну карту виготовлення продукції. Кожна операція може бути схарактеризована своїм набором матеріальних потреб на вході й набором виробів на виході.

  Управління основними засобами та ремонтами

  Виконання виробничої програми в строк і оптимальне використання ресурсів можливо при якісному плануванні технічного обслуговування й ремонту основних засобів (ОЗ) підприємства. Використовуючи можливості підсистеми управління ремонтами, підприємства можуть здійснювати планування й облік діяльності по технічному обслуговуванню й ремонтам обладнання:

  • Створювати нормативну базу для обслуговування ОЗ;

  • Планувати обслуговування ОЗ і ресурси для його проведення;

  • Враховувати результати проведеного обслуговування ОЗ;

  • Аналізувати відхилення в термінах і обсягах обслуговування ОЗ.

  Підсистема дозволяє автоматизувати всі типові операції обліку основних засобів:

  • до обліку;

  • зміна стану;

  • нарахування амортизації;

  • зміна параметрів і способів відображення витрат по амортизації;

  • облік фактичного виробітку основних засобів;

  • комплектація й розукомплектація, переміщення, модернізація, списання і продаж ОЗ.

  Підтримується широкий спектр способів розрахунку амортизації:

  • прямолінійний спосіб;

  • виробничий спосіб;

  • спосіб зменшення залишку;

  • спосіб прискореного зменшення залишку;

  • кумулятивний (за сумою чисел років);

  • податковий спосіб;

  • за індивідуальним графіком амортизації.

  При розрахунку амортизації, можна вказати не тільки метод розрахунку, а й необхідність застосування графіка розподілу суми річної амортизації по місяцях.

  Підсистема дозволяє отримувати детальну інформацію про стан основних засобів, аналізувати ступінь їх зносу і відслідковувати виконання робіт з обслуговування обладнання.

  Управління продажами

  В умовах розширення ринків збуту й асортименту продукції, що випускається важливим аспектом діяльності підприємства є управління замовленнями покупців і продажами продукції: планування й аналіз фактичних показників у різних аналітичних розрізах.

  Застосування підсистеми комерційним директором, співробітниками відділу збуту і складськими працівниками дозволить підвищити ефективність їх діяльності.

  Підсистема управління продажами забезпечує наскрізну автоматизацію процесу продажів продукції й товарів на виробничому підприємстві, в оптовій і роздрібній торгівлі. Підсистема включає засоби планування й контролю продажів, дозволяє вирішувати завдання управління замовленнями покупців. Підтримуються різні схеми продажу продукції й товарів — зі складу й під замовлення, продаж у кредит або за попередньою оплатою, продаж товарів прийнятих на комісію, передача на реалізацію комісіонеру тощо.

  Підсистема призначена для планування:

  • обсягів продажів у натуральному і вартісному вираженні, у тому числі на підставі даних про продажі за попередні періоди, інформації про поточні складські залишки й отримані на плановий період замовлення покупців;

  • відпускних цін, у тому числі на підставі інформації про поточні ціни компанії й конкурентів;

  • собівартості продажів, з урахуванням інформації про ціни постачальників, планової або фактичної собівартості продукції за певний період.

  Планування продажів може вестися як по підприємству загалом, так і за підрозділами або групами підрозділів, для окремих товарів і товарних груп, для певних категорій покупців (за регіонами, за видами діяльності тощо). Підсистема забезпечує консолідацію окремих планів у зведений план продажів підприємства.

  Для контролю виконання розроблених планів у системі передбачені розвинені засоби порівняльного аналізу даних про заплановані і фактичні продажі.

  Планування може вестися з тимчасовою деталізацією від дня до року, що дозволяє:

  • переходити від стратегічних планів до оперативних, зберігаючи водночас інформацію про показники, встановлені на кожному етапі планування;

  • вести планування як з урахуванням, так і без урахування сезонних коливань попиту.

  Управління замовленнями покупців

  Виконання замовлень точно в строки і прозорість ходу виконання кожного замовлення поступово стає все більш важливим аспектом діяльності багатьох виробничих підприємств.

  Функціональність управління замовленнями, реалізована в системі, дозволяє оптимальним чином розміщувати замовлення покупців і відображати їх у виробничій програмі відповідно до прийнятої в компанії стратегії виконання замовлень і схемами роботи (робота зі складу, під замовлення).

  Усі етапи проходження замовлення і його коригування фіксуються в системі відповідними документами. Менеджер може в будь-який момент:

  • отримувати повну інформацію про хід виконання замовлення;

  • відслідковувати історію взаємин із клієнтами й постачальниками;

  • оцінювати ефективність і надійність роботи з контрагентами.

  З допомогою аналітичних звітів, вбудованих у програму, менеджер може отримувати інформацію про оплату замовлень покупців, про розміщення замовлень у виробництві й ході їх виконання, про розподіл замовлень постачальникам для забезпечення замовлень покупців.

  Ціноутворення

  Підсистема ціноутворення дозволяє комерційному директору й керівнику відділу продажів визначати й реалізовувати цінову політику підприємства відповідно до наявних аналітичних даних про попит та пропозицію на ринку.

  Основні функціональні можливості підсистеми:

  • різні схеми формування цін і знижок;

  • формування відпускних цін з урахуванням планової собівартості продукції й норми прибутку;

  • контроль дотримання співробітниками підприємства встановленої цінової політики;

  • зберігання інформації про ціни конкурентів;

  • зберігання інформації про ціни постачальників, автоматичне оновлення закупівельних цін;

  • зіставлення відпускних цін підприємства з цінами постачальників і конкурентів.
Назад в раздел "1С:Підприємство 8"