Мобильная версия
Кошик 0

Сертифікований курс "Ведення бухгалтерського і податкового обліку в прикладному рішенні " Управління виробничим підприємством"

Тривалість, академ. година: 10 днів (40 годин)
Ціна: 3000 грн.
Викладачі:  Бабич Юлія СергіївнаКурс розрахований на фахівців:

    - володіють інформаційними технологіями на рівні досвідченого користувача персонального комп'ютера

   - володіють знаннями в предметній області бухгалтерського і податкового видів обліку, організації документообігу господарської діяльності підприємства

    - володіють знаннями і володіють навичками роботи з прикладним рішенням.

 

Цілями навчання слухачів на курсі "Ведення бухгалтерського і податкового обліку в прикладному рішенні " Управління виробничим підприємством"є:

   - вивчення головних функціональних можливостей типової конфігурації "Управління виробничим підприємством для України" .

  - придбання цілісного і правильного розуміння базових принципів функціонування та взаємозв'язку елементів і підсистем типової конфігурації "Управління виробничим підприємством" 

   - придбання цілісного і правильного розуміння базових принципів та особливостей використання типової конфігурації "Управління виробничим підприємством" як інструменту для вирішення наступних завдань:

       • відображення господарських операцій в бухгалтерському та податковому обліку

       • виписки власних і реєстрації отриманих первинних документів

       • виконання регламентних облікових операцій

 

В ході курсу будуть розглянуті теми, необхідні для складання кваліфікаційного іспиту "Професіонал". 

 

Зміст курсу:

 

    Вступ


    Концепція прикладного рішення


    Загальносистемні механізми і принципи

        Види обліку

        Підприємство

        Користувачі

        Інтерфейси

        Налаштування системи


    Принципи автоматизації бухгалтерського обліку

        Концепція

        Налаштування облікової політики

        План рахунків бухгалтерського обліку

        Облік операцій

        Коректні проводки

        Спеціалізовані регістри накопичення


    Облік запасів

        Концепція підсистеми

        Принципи обліку ТМЦ

        Принципи роботи з "товарними" документами

        Нормативно-довідкова підсистема

        Ціноутворення

        Закупівля товарно-матеріальних цінностей

        Реалізація товарно-матеріальних цінностей

        Повернення куплених і проданих ТМЦ

        Складський облік товарно-матеріальних цінностей

        Облік бланків суворої звітності

        Специфіка обліку

        Комісійна торгівля

        Роздрібна торгівля

        Звітність підсистеми


    Облік взаєморозрахунків з контрагентами

        Концепція підсистеми

        Принципи обліку

        Нормативно-довідкова підсистема

        Відображення господарських операцій, що змінюють взаєморозрахунки з контрагентами

        Звітність підсистеми


    Облік грошових коштів

        Концепція підсистеми

        Принципи обліку

        Механізми обліку

        Нормативно-довідкова підсистема

        Облік безготівкових грошових коштів

        Облік готівкових грошових коштів

        Звітність підсистеми

    Облік взаєморозрахунків з підзвітними особами

        Принципи обліку

        Відображення господарських операцій з підзвітними особами

        Звітність підсистеми


    Облік операцій в іноземній валюті

        Основні принципи і механізми обліку

        Взаєморозрахунки з контрагентами в іноземній валюті

        Закупівля ТМЦ по імпорту. "Імпортний" ПДВ

        Реалізація ТМЦ на експорт

        Облік грошових коштів в іноземній валюті

        Валютний підзвіт


    Податковий облік

        Концепція підсистеми

        Загальні принципи і механізми реалізації

        Особливості відображення поточних господарських операцій

        Облік єдиного податку


    Необоротні активи та малоцінні швидкозношувані предмети

        Концепція підсистеми

        Загальні принципи Підсистема "Основні засоби"

        Підсистема "Малоцінні активи"

        Підсистема "Нематеріальні активи"


    Облік витрат і виробничої діяльності. Облік доходів і визначення фінансового результату

        Концепція підсистеми

        Облік витрат і витрат

        Облік виробничої діяльності

        Облік операцій з давальницькою сировиною

        Облік доходів і визначення фінансового результату

        Звітність підсистеми


    Звітність та сервісні механізми

        Регламентована звітність

        Сервісні механізми


    Методика початку роботи

        Параметри облікових параметрів і заповнення загальних довідників і регістрів відомостей

        Введення залишків ТМЦ

        Введення залишків МБП

        Введення залишків ОС

        Введення залишків малоцінних необоротних активів

        Введення залишків нематеріальних активів

        Введення залишків по капітальним інвестиціям

        Введення залишків взаєморозрахунків

        Введення залишків ДС


    Практикум


    Додатковий практикум


    Тренінг


    Висновок

 

Свідоцтво про проходження навчання:

Свідоцтво підтверджує, що Ви пройшли сертифікований курс навчання Ведення бухгалтерського і податкового обліку в прикладному рішенні "Управління виробничим підприємством для України".Назад в раздел "Відкриті групові заняття"