Мобильная версия
Корзина 0

Управління торговим підприємством для України

Стоимость: 45 000.00 грн
 • Описание
 • Конфігурація «Управління торговим підприємством для України» — комплексне рішення для автоматизації управління та обліку на підприємствах, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності.

  Конфігурація дозволяє автоматизувати завдання оперативного, управлінського, бухгалтерського і податкового обліку, обліку кадрів і розрахунку заробітної плати, аналізу і планування торгових операцій, підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності, забезпечуючи тим самим ефективне управління сучасним торговим підприємством.   

     

  Можливості


  Управління торговельною діяльністю

  Складський облік

  Облік банківських і касових операцій

  Управління взаєморозрахунками

  Облік необоротних активів

  Управління персоналом і розрахунок зарплати

  Облік виробництва

  Бухгалтерський облік

  Податковий облік

  Формування регламентованої звітності

  Сервісні можливості


  Переваги використання

  Відділ продажу

  Менеджери з продажу

  • Планують продажу за своїм клієнтам/товарним групам на підставі статистики продажів за попередні періоди;
  • Ведуть базу потенційних і реальних клієнтів, сегментують клієнтську базу за різними ознаками (за регіонами, XYZ- і ABC-класифікації, за видами діяльності та інше);
  • Фіксують контакти та передпродажні переговори;
  • Обробляють замовлення покупців з усією супутньою інформацією (планові дати, оплати, відвантаження, умови поставки, ціни, знижки);
  • Погоджують виконання замовлень з відділом закупівель;
  • Контролюють надходження товарів під замовлення покупців;
  • Аналізують оплати та стан взаєморозрахунків за своїми клієнтами;
  • Ініціюють відвантаження.

  Керівник відділу продажу

  • Аналізує план/факт продажів і прибутковість продажів компанії в різних аналітичних розрізах (за підрозділами, відповідальними менеджерами, товарними групами, постачальниками тощо)
  • Аналізує контакти клієнтів
  • Аналізує клієнтську базу за різними ознаками (за регіонами, XYZ- і ABC-класифікації, за видами діяльності та інше)
  • Аналізує стану замовлень і взаєморозрахунків
  • Аналізує оборотність і прибутковість товарів, використовує аналітичні звіти для ведення пріоритетних товарів/товарних груп.

  Відділ закупівель

  Менеджери із закупівель

  • Моніторять потреби відділу продажів в товарах на закупівлю (який необхідний товар і коли);
  • Ведуть і контролюють оборотність товарів;
  • Аналізують попит на товари: які позиції мають підвищений попит або навпаки є ходовими;
  • Планують закупівлі (ранжуючи їх за товарними групами або постачальникам), для забезпечення незатовареності складу і, в той же час, забезпечувати потреби підприємства необхідними товарами своєчасно;
  • Автоматично формують замовлення: відбір для кожного виду товару постачальника, який надає найбільш вигідні умови щодо ціни, наявності та доставки;
  • Фіксують явки на витрачання грошових коштів.

  Керівник відділу закупівель

  • Контролює менеджерів із закупівель;
  • Моніторить поточні і підсумкові плани підрозділу щодо закупівель;
  • Контролює і планує взаєморозрахунки з постачальниками, контролює виконання договірних зобов'язань за строками поставки, за кількістю поставлених, у межах договорів, товарів або матеріалів.

  Складський відділ

  Співробітники складського відділу

  • Інструмент для ведення карток складського обліку (прибуткові, видаткові, складські ордери).

  Керівник складського відділу

  • Контролює рух на складі в оперативному торговому календарі;
  • Контролює фактичні рухи на складі;
  • Аналізує розбіжності і визначає відповідальних, за кожним з розбіжностей;
  • Контролює ключові показники роботи складу, такі як оборотність товарів.

  Відділ бухгалтерії

  Бухгалтер з банку

  • Бачить список затверджених заявок на витрачання грошових коштів і одним натисненням кнопки робить заповнене доручення, далі заповнює вивантаження платежів в систему «Клієнт-банк» і формує бухгалтерські проводки.

  Бухгалтер з основних засобів

  • Веде чіткий облік усіх основних засобів, що знаходяться на балансі підприємства і виконує операції з ОС, регламентовані законом: облік надходження нових ОС, введення в експлуатацію, зношення, індексація на експлуатацію, передача в ремонт, приймання з ремонту, фіксація виконаних ремонтів або модернізації ОС, фіксація передачі та продажу ОС тощо;
  • Кожна подія, що стосується ОС, відображається у відповідній друкованій формі, затвердженій українським законодавством;
  • Картки ОС формуються автоматично.

  Бухгалтер з матеріалів

  • Не вводить документи з руху матеріалів. За цю функцію несуть відповідальність менеджери, комірники, працівники виробничого відділу. Бухгалтер контролює правильність заповнення документів, їхнє своєчасне надання, відповідність даних;
  • Має набір звітів, які полегшують процес контролю даних із руху матеріалів та інших запасів на підприємстві.

  Бухгалтер/розраховувач із ЗП

  • Робота розраховувача полегшується і зводиться до безпосереднього розрахунку заробітної плати за рахунок використання даних із підсистем кадрового обліку;
  • Якщо на підприємстві використовується додаткові види нарахувань, розраховувач самостійно створює формули для їхнього розрахунку, що створює незалежність від будь-яких програмістів. Співробітник самостійно управляє методами розрахунку заробітної плати, які прийняті на підприємстві;
  • Розрахунок лікарняних, відпускних та інших видів розрахунків, пов'язаних із необхідністю обчислення середньої заробітної плати за великі періоди, автоматично розраховується системою. При цьому враховується і стаж працівників, відпрацьований на підприємстві, і статистика нарахувань, невиходів;
  • Простий введення документів коригування, який допомагає сторнувати неправильні записи. Приміром, розраховувач помилився під час нарахування заробітної плати і в наступному періоді виявив цей прорахунок. Він легко виправляє помилку, шляхом введення документа коригування. В результаті, система автоматично відсторнує неправильні записи з правильними позначками про періоди помилки та її виправлення. Важливо, що вимоги законодавства при цьому будуть дотримані без великих витрат часу з боку розраховувача;
  • Автоматично формуються форми регламентованої звітності, такі як «Форма-1ДФ», декларація з податку на доходи фізичних осіб, звіти про єдиний соціальний податок, а також статистичні звіти з праці.

  Головний бухгалтер

  • Автоматичне формування і заповнення повного набору стандартно-регламентованої звітності — бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, декларацію про прибуток, звіти про єдиний податок, розрахунки акцизного збору та інші. Завдяки системі «Звіт» можна не тільки формувати ці звіти, але і підписувати їх електронним підписом та надсилати в електронному вигляді в необхідні органи.

  Для відділу бухгалтерії в цілому

  • Відсутність необхідності введення первинних документів, оскільки: менеджери із закупівель вводять в систему інформацію про надходження товарів, менеджери з продажу — видаткові накладні, комірники — інформацію про рух товарів зі складів, виробничий відділ фіксує витрачені товари документами і податковими накладними, а випущену продукцію — документами і звітами виробництва за зміну. Бухгалтеру необхідно лише перевірити наявність і повноту документів, проконтролювати автоматичне заповнення рахунків, за якими формуються бухгалтерські проводки, та затвердити документ до формування бухгалтерських проводок, тобто провести з бухгалтерського та податкового обліку;
  • Зручні і прості форми для відображення первинних документів або для контролю цих документів;
  • Зручні форми стандартних звітів, для контролю проводок за рахунками, таким як оборотно-сальдова відомість, картка рахунку тощо;
  • Відповідальний за ведення податкового обліку аналізує відхилення сум з податкового та бухгалтерського обліку. Завдяки тому, що в стандартних звітах (аналіз рахунку, оборотно-сальдова на рахунку та ін) відразу видно суму за конкретною витраті бухгалтерського обліку, суму за цією ж витратою видно і за податковим обліком. Таким чином, контролювати розбіжності стає гранично просто.

  Фінансовий відділ

  • Інструмент спостереження і аналізу грошових коштів, які необхідні співробітникам. Керівник може затвердити, відхилити або відкласти будь-якого з платежів і проаналізувати поточну ситуацію платіжного календаря — чи вистачає грошей підприємству або передбачається касовий розрив. Таким чином, з'являється можливість оптимально використовувати грошові кошти підприємства.

  Кадрова служба

  • Повноцінний кадровий облік, як штатних працівників, так і сумісників, а також співробітників, працюючих за договорами цивільно-правового характеру;
  • Ведення штатного розкладу організації;
  • Зберігання історії штатних розкладів, що дає доступ до додаткової інформації та можливість додаткового аналізу з попередньої діяльності;
  • Зберігання стандартної і додаткової кадрової інформації. Наприклад, облік даних про військовозобов'язаних і, в той же час, легко формуються друкарські форми для надання у військкомат;
  • Ведення додаткової докладної інформації по кожному з працівників. Наприклад, дані про розміри одягу співробітників для підготовки спеціалізованої форми;
  • Табелі формуються автоматично, на підставі введених первинних документів, таких як кадрові документи, переміщення, невиходи, лікарняні листи тощо.


Назад в раздел " Рішення для виробничих підприємств"