Мобильная версия
Кошик 0

BAS Малий бізнес

Вартість: 10 800.00 грн
 • Опис
 • Програмний продукт "BAS Малий бізнес" допомагає підвищити ефективність роботи компанії, надаючи власникам і керівникам широкий спектр інструментів для управління, а співробітникам – нові можливості для продуктивної роботи. Рішення не переобтяжене зайвою функціональністю, його можна легко настроїти на особливості організації управління та обліку в компанії – це забезпечує можливість "швидкого старту" і зручність щоденної роботи. Програма реалізована повністю на керованих формах. Це дозволяє використовувати її в режимі товстого, тонкого або веб-клієнта, тобто працювати з системою з будь-якої точки світу.

  Функціональні можливості

  Функціональні можливості

  Реєстрація господарських операцій і формування первинних документів господарської діяльності підприємства – торгово-закупівельних, фінансових, складських, виробничих та ін. – виконуються за допомогою зрозумілих екранних форм-аналогів паперових документів з отриманням необхідних друкованих форм.  Усі дані – в єдиній інформаційній базі

  Усі дані – в єдиній інформаційній базі

  У єдиній інформаційній базі:

  • база клієнтів
  • банківські і касові операції, клієнт-банк, платіжний календар
  • розрахунки з контрагентами, персоналом
  • облік матеріалів, товарів, продукції
  • замовлення клієнтів, заказ-наряди
  • планування та облік виконання робіт і надання послуг
  • планування та облік виробничих операцій
  • планування завантаження ресурсів підприємства
  • торгові операції, у тому числі роздрібні продажі
  • облік персоналу, розрахунок заробітної плати
  • облік витрат і розрахунок собівартості
  • майно, капітал
  • доходи, витрати, прибутки і збитки
  • регламентована звітність для ФОП
  • фінансове планування (бюджетування) та ін.

  Широкий спектр звітів забезпечує власникам, керівникам і співробітникам можливість швидко отримувати інформацію – в зручній для роботи та ухвалення рішень формі, з необхідною оперативністю і деталізацією.

  Програма не призначена для ведення бухгалтерського і податкового обліку – для цих цілей зручно використати конфігурацію "BAS Бухгалтерія", і користуватися вивантаженням даних в це прикладне рішення.

  Програму можна використовувати для декількох компаній або приватних підприємців – як незалежних, так і працюючих у рамках одного бізнесу. При зміні масштабів і структури бізнесу, підходів до управління або організації робіт програма може бути переналаштована без великих витрат часу і грошей.
  Маркетинг і продажі

  Маркетинг і продажі

  "BAS Малий бізнес" підтримує ведення товарного асортименту, цін і знижок підприємства, планування продажів, а також роботу з покупцями і замовниками.

  У програмі автоматизовані операції з товарним асортиментом:

  • реєстрація і зберігання номенклатури товарів і послуг підприємства
  • реєстрація, зберігання різних видів цін номенклатури, друк прайс-листа
  • реєстрація видів знижок і націнок
  • установка і зміна ціни, розрахунок ціни по базовому виду цін, цінам номенклатури або цінам контрагента, округлення

  У програмі підтримується:

  • зберігання способу розрахунку ціни (базовий вид цін і відсоток націнки), підтримка динамічних і розрахункових цін
  • зберігання формату для виду цін номенклатури, що використовується при виведенні ціни в прайс-лист
  • зберігання інформації про користувача, що змінив ціну номенклатури

  Плани продажів можуть формуватися в натуральному і вартісному вираженні і складатися по підприємству в цілому або по окремих підрозділах.

  Для аналізу ефективності продажів формується план-фактний аналіз продажів по окремих підрозділах, номенклатурних групах і товарах.

  Підготовка продажів і робота з клієнтами в "BAS Малий бізнес" здійснюються операціями:

  • реєстрація і зберігання контактної інформації клієнтів
  • реєстрація договорів з покупцями
  • реєстрація і зберігання списку контактних осіб контрагентів та їх контактної інформації
  • реєстрація подій при взаємодії з покупцями і замовниками – вхідні і вихідні дзвінки, листи, зустрічі тощо
  • реєстрація замовлень покупців (замовлення фактично є специфікацією до договору, в якому відображені види товарів, робіт, терміни постачання/виконання, а також вартість)
  • реєстрація замовлень-нарядів (замовлення-наряд є одночасно документом планування виконання робіт і надання послуг, а також фактичним документом, що підтверджує факт виконання робіт, надання послуг, продажу товарів, обліку матеріальних і трудових витрат)
  • об'єднання замовлень покупців в проекти
  • формування графіку відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг
  • забезпечення потреби в товарах, роботах, послугах, які створюються замовленнями покупців шляхом резервування вільних залишків товарів на складах, розміщення в замовленнях постачальникам і/або замовленнях на виробництво
  • відстежування забезпечення замовлення покупця товарами, продукцією, роботами і послугами

  Документальне оформлення продажів продукції, робіт і послуг здійснюється товарними накладними або актами виконаних робіт, а також в заказах-нарядах. На підставі документів продажів формуються податкові документи.
  Роздрібні продажі

  Роздрібні продажі

  "BAS Малий бізнес" може використовуватися в автоматизованих і неавтоматизованих роздрібних торгових точках.

  Підтримується ведення кількісно-сумового або сумового обліку.

  Передбачено формування необхідної звітності. Підтримується формування і друк етикеток та цінників.
  Постачання і закупівлі

  Постачання і закупівлі

  "BAS Малий бізнес" забезпечує підтримку процесу управління запасами підприємства.

  Службі постачання оперативно надається інформація для визначення і забезпечення внутрішніх і зовнішніх потреб в товарах і послугах: про наявність незабезпечених потреб в товарно-матеріальних запасах, роботах і послугах, про фактичні закупівлі, про відкриті замовлення постачальникам і замовлення на виробництво.

  Забезпечення потреб здійснюється резервуванням товарів у вільному залишку в місцях зберігання, а також розміщенням в замовленнях постачальникам і в замовленнях на виробництво.

  Для забезпечення процесу купівель товарів, послуг і роботи з постачальниками автоматизовані операції:

  • реєстрація постачальників і контактної інформації
  • зберігання цін постачальників і конкурентів, друк прайс-листа контрагента
  • зберігання виду цін, виду знижки, виду цін контрагента за договором
  • зберігання інформації про користувача, що змінив ціну номенклатури контрагента
  • реєстрація і зберігання списку контактних осіб контрагентів і їх контактної інформації
  • реєстрація подій при взаємодії з постачальниками і підрядниками – вхідні і вихідні дзвінки, листи, зустрічі тощо
  • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання
  • формування графіків постачань
  • розрахунок потреб в запасах, визначення дефіциту запасів, формування рекомендацій на поповнення запасів шляхом формування замовлень на виробництво або замовлень постачальникам

  Надходження товарно-матеріальних запасів на підприємство може відображатися за різними схемами:

  • надходження за плату від контрагента
  • придбання підзвітною особою
  • прийом на реалізацію від комісіонера
  • отримання давальницької сировини і матеріалів в переробку

  Підтримується функція реєстрації надходження додаткових витрат на придбання товарно-матеріальних запасів.
  Запаси і склад

  Запаси і склад

  Для ведення обліку запасів підприємства на безлічі складів передбачені наступні можливості:

  • роздільний облік запасів власних товарів, матеріалів, продукції, а також товарів, прийнятих і переданих на комісію, і матеріалів, прийнятих і переданих в переробку
  • облік довільних характеристик номенклатури (колір, розмір тощо), а також партій запасів
  • облік в розрізі комірок місць зберігання (зони, стелажі, полиці тощо)
  • переміщення запасів (між місцями зберігання, видача в експлуатацію і повернення з експлуатації, списання на внутрішні потреби)
  • резервування запасів (облік запасів і витрат в розрізі замовлень покупців)
  • використання ордерної схеми обліку запасів (прибуткові складські ордери, видаткові складські ордери)
  • друк етикеток і цінників

  Підтримуються функції інвентаризації запасів і відображення результатів інвентаризації – оприбутковування і списання запасів.
  Роботи, послуги, виробництво

  Роботи, послуги, виробництво

  "BAS Малий бізнес" підтримує управління процесами виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг.

  Управління даними про склад і технологію виконаних робіт і виготовленої продукції здійснюється за допомогою специфікацій.

  План-графік виробництва продукції формується замовленнями на виробництво; план-графік виконання робіт, надання послуг – замовленнями на виробництво і замовлення-нарядами.

  Планування завантаження ресурсів підприємства здійснюється замовленнями на виробництво і замовленнями-нарядами.

  Замовлення на виробництво, що реєструються, мають наступні особливості:

  • можуть бути джерелами забезпечення потреб за замовленнями покупців
  • за замовленнями на виробництво розраховується потреба в матеріалах і комплектуючих
  • у відкритих замовленнях на виробництво можуть бути розміщені потреби, утворені новими замовленнями покупців

  Конфігурація дозволяє реєструвати факт виготовлення продукції. Випуск може бути оформлений як у виробничому підрозділі, так і на складі (наприклад, фасовка, складання комплектів). Продукція числиться за структурною одиницею, що виготовила її, і може бути переміщена в іншу структурну одиницю – наприклад, на склад для подальшого продажу або в наступний цех за технологічним маршрутом.

  Факт виконання роботи (надання послуги) і здача її замовникові відображаються актом виконаних робіт, а також безпосередньо в замовленнях-нарядах.

  Для планування робіт співробітників служать дві функції:

  • відрядні наряди – використовуються для видачі завдань на виконання технологічних операцій виробничого циклу виконавцям з відрядною оплатою праці; наряди можуть бути індивідуальними і бригадними
  • завдання на роботу – використовуються для планування завантаження співробітників у рамках внутрішніх або зовнішніх проектів

  Передбачається реєстрація фактичних відомостей про виконання робіт за нарядами і завданнями. Ця інформація може бути використана надалі для розрахунку заробітної плати, а також для оцінки ефективності роботи і проведення план-фактного аналізу роботи персоналу.

  Для обліку витрат підприємства і розрахунку фактичної собівартості підтримуються наступні функції:

  • облік фактичних витрат ведеться в необхідних розрізах у вартісному і натуральному вимірі
  • розподіл матеріальних і нематеріальних витрат, понесених на випуск, – може бути зроблено як за вказаний період, так і на підставі конкретного документу випуску
  • регламентний розрахунок фактичної собівартості випуску при закритті періоду
  • звіт про собівартість випущеної продукції і виконаних робіт

  Реалізований простий механізм виконання робіт і надання послуг з використанням замовлень-нарядів (документів, що поєднують в собі функції замовлення покупця, рахунку на оплату, акту виконаних робіт і витратної накладної для сфери сервісних послуг).
  Грошові кошти

  Грошові кошти

  Програма дозволяє вести облік грошових коштів, а також формувати оперативний платіжний календар.

  Управління грошовими коштами включає:

  • облік руху грошових коштів в касі і на банківських рахунках
  • оформлення первинних документів банку та каси
  • розрахунки з підзвітними особами
  • формування платіжного календаря
  • інтеграція з системою "клієнт-банк"  Зарплата і персонал

  Зарплата і персонал

  "BAS Малий бізнес" підтримує кадровий облік персоналу, включаючи співробітників, працюючих за сумісництвом, облік робочого часу (табель) і розрахунок заробітної плати співробітників підприємства. Кадровий облік включає наступні функції:

  • оформлення прийому на роботу
  • кадрове переміщення
  • звільнення персоналу

  Можливості щодо розрахунку заробітної плати:

  • розрахунок заробітної плати, податків (ПДФО) і внесків (ЄСВ) здійснюється в розрізі видів нарахувань і утримань єдиним документом "Нарахування зарплати"
  • формування платіжних відомостей на виплату зарплати і авансу співробітникам
  • облік робочого часу – використовується табель обліку робочого часу, що дозволяє вести облік часу як за днями, так і зведено за період

  У розділі передбачена можливість формувати аналітичні звіти за розрахунками з персоналом, нарахуванням та утриманням співробітників.
  Майно

  Майно

  "BAS Малий бізнес" забезпечує ведення обліку майна (необоротних активів) основних засобів і нематеріальних активів організації:

  • прийняття до обліку, зміна параметрів
  • розрахунок амортизації
  • продаж і списання  Фінанси

  Фінанси

  У програмі "BAS Малий бізнес" реалізована можливість ведення управлінського обліку, отримання управлінського балансу, формування і аналізу фінансового результату. Для цих цілей в системі передбачений управлінський план рахунків і механізм формування управлінських проводок документів.

  Завдяки наявності таких звітів, як оборотно-сальдова відомість, грошові кошти, доходи і витрати, прикладне рішення дозволяє формувати фінансову звітність за довільний період часу.

  Для обліку доходів і витрат використовується метод нарахування або метод нарахування і касовий метод.

  Аналітичний облік доходів і витрат методом нарахування ведеться в розрізі напрямів діяльності, підрозділів, замовлень покупців, статей (рахунків) доходів і витрат.

  За даними управлінського обліку користувач дістає можливість формувати основні фінансові звіти:

  • управлінський баланс
  • звіт про прибутки і збитки
  • звіт про рух грошових коштів

  У системі існує можливість реєстрації фінансових планів (бюджетів):

  • прогнозний баланс
  • бюджет прибутків і збитків
  • бюджет руху грошових коштів

  Також в розділі передбачені засоби для нарахування податків, введення і розподілу інших витрат, виклик процедури закриття місяця.

  Для контролю діяльності підприємства з боку керівника призначений "Монітор керівника", в якому зведені основні показники:

  • залишки грошових коштів на рахунках і в касах підприємства
  • дебіторська заборгованість – загальна, прострочена
  • кредиторська заборгованість – загальна, прострочена
  • прибутки і збитки
  • прострочені зобов'язання перед покупцями і замовниками за відвантаженням товарів і наданню послуг
  • прострочені зобов'язання постачальників і підрядників за постачання товарів і надання послуг

  Додатково можна отримати наступну інформацію:

  • загальні показники: продажі, доходи і витрати, стан обігових коштів (грошових коштів, запасів і дебіторської заборгованості)
  • грошові кошти: залишки і рух грошових коштів в розрізі статей, за період
  • дебіторська заборгованість: залишки і динаміка за період, за строками боргу
  • кредиторська заборгованість: залишки і динаміка за період, за строками боргу  Аналітичні звіти

  Аналітичні звіти

  Аналітичні звіти дозволяють отримувати інформацію в усіх розрізах обліку. Користувач може самостійно задавати (налаштовувати) рівень деталізації, параметри групування і критерії відбору даних в звітах відповідно до специфіки вирішуваних завдань, а також зберігати власні налаштування звітів.
  Налаштування параметрів обліку

  Налаштування параметрів обліку

  В процесі налаштування здійснюється:

  • реєстрація інформації по організаціях підприємства
  • реєстрація структури підприємства – підрозділів, складів
  • налаштування параметрів обліку
  • налаштування сервісних функцій
  • введення початкових даних за розділами обліку

  "Помічник початку роботи" спрощує початок роботи з системою. З його допомогою користувач, переходячи від етапу до етапу, може заповнити облікові дані, ввести залишки на початок роботи і виконати основні налаштування програми. Є можливість відключення розділів обліку, які не використовуються на підприємстві, наприклад, облік зарплати або виробництва.
  Інтеграція з програмами "BAS Бухгалтерія", "BAS Роздрібна торгівля"

  Інтеграція з програмами "BAS Бухгалтерія", "BAS Роздрібна торгівля"

  Обмін даними з програмами "BAS Бухгалтерія" і "BAS Роздрібна торгівля" двосторонній, з можливістю налаштування напрямів. Обмін здійснюється на рівні документів і довідкової інформації.Назад в розділ "BAS"