Мобильная версия
Кошик 0

BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу

Вартість: 24 000.00 грн
 • Опис
 • Програма призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включно з підготовкою обов'язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, для яких є важливим автоматизація специфічних задач, характерних для зернової та мукомельної галузі, зокрема для елеваторів, млинів, комбікормових заводів, комбінатів хлібопродуктів. Рішення також включає стандартну функціональність для підприємств, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: гуртову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (зокрема, субкомісію), надання послуг, виробництво тощо.

  Рішення "BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу" розроблено на базі програми "BAS Бухгалтерія" і містить всю функціональність цього продукту (див. докладніше https://www.bas-soft.eu/soft/bas-mass/bas-accounting/).

  Програма включає нижчеперелічені специфічні галузеві механізми:

  Облік транспорту та сільгосптехніки

  Автоматизований облік транспорту і сільгосптехніки. У програмі фіксуються подорожні листи, ведеться облік палива, показань спідометра і залишків в баках, розрахунок витрати палива за нормами, виконується розрахунок відрядної зарплати. Крім того, є можливість проаналізувати витрати на утримання машино-тракторного парку.

  Рішення задачі обліку автотранспорту і сільгосптехніки в конфігурації "BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу" включає в себе:

  • облік роботи автотранспорту (вантажний, легковий, спеціальний)
  • облік роботи сільськогосподарської техніки (трактори, комбайни)
  • виконується обробка подорожніх листів, облік видачі та списання ПММ за фактом, розрахунок списання палива за нормою, облік залишків палива за водіями і одиницями техніки (баків)
  • виконується автоматичний розрахунок відрядної зарплати водіїв і помічників, розрахунок вартості послуг найманого транспорту та сільгосптехніки
  • забезпечена можливість розрахунку фактичної собівартості кілометра пробігу, тонно-кілометра перевезення, фізичного гектара і гектара умовної оранки
  • формування звітів для аналізу автотранспорту і сільгосптехніки

  Кількісно-якісний облік

  В "BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу" автоматизовано кількісно-якісний облік зерна. Він ведеться для визначення закономірності змін маси даної партії зерна, її залежності при зберіганні від зміни вологості, вмісту смітної домішки і втрат при зберіганні з відображенням руху зерна, операцій з підробки і переоформлення.

  Кількісно-якісний облік зерна ведеться за місцем зберігання у розрізі культур, класів, років урожаю, матеріально відповідальними особами у книгах кількісно-якісного обліку хлібопродуктів (форма №36).

  Для проведення розрахунків з власниками зерна згідно з укладеними договорами складського зберігання ведуться книги кількісно-якісного обліку хлібопродуктів (форма №36) по власникам зерна.

  Облік та оформлення операцій із зерном ведуться у фізичній масі з точністю до одного кілограма. Облік продукції в упаковці стандартною масою ведеться у фізичній масі за кількістю місць.


  Робота вагової

  Основними завданнями вагаря, що автоматизовані в "BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу", є:

  • контроль виконання операцій зважування автомобілів на автомобільних вагах
  • оформлення (друк) первинних документів за фактом проходження автотранспортом ваговій
  • ведення журналу реєстрації зважувань за певною формою

  Вагар працює з такими первинними документами:

  • товарно-транспортна накладна на ввезення
  • товарно-транспортна накладна на вивезення
  • товарно-транспортна накладна на внутрішнє переміщення
  • квитанція на зважування

  Робота лабораторії

  Лабораторія підприємства – структурний підрозділ, до функцій якого входить якісний контроль зерна і хлібопродуктів та їх якісне перетворення.

  В "BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу" автоматизовані такі ділянки роботи лабораторії:

  • визначення якісних характеристик зерна і готової продукції з оформленням документа "лабораторний аналіз"
  • проставлення даних про лабораторні аналізи в первинних документах
  • ведення журналів лабораторних аналізів
  • введення документів кількісно-якісного перетворення зерна "Форма 34 (зведена)"
  • введення в програму "рецептів", які, одночасно, є виробничим завданням
  • формування спеціальних звітів, різноманітних аналізів якості зерна

  Лабораторія працює з такими первинними документами:

  • Лабораторний аналіз
  • Форма 34 (зведена)
  • Акт розподілу
  • Спостереження стану зерна
  • Рецепт

  Управління відносинами з власниками зерна

  В конфігурації реалізовано:

  • облік договорів на постачання сировини, послуги елеватора і реалізацію продукції
  • автоматичний розрахунок послуг елеватора (приймання, сушіння, підробка, зберігання, переоформлення, відвантаження)
  • оформлення актів-розрахунків по зерну з контрагентами
  • оформлення наказів на відвантаження і облік продукції

  Виробництво і переробка

  В "BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу" велику увагу приділено відображенню в програмі виробничих процесів, таких як:

  • списання сировини у виробництво
  • надходження продукції та напівфабрикатів з виробництва
  • переробка одного чи декількох найменувань ТМЦ з отриманням списку продукції (борошномельне виробництво)
  • фасування готової продукції у мішки та довільні ємності.

  Внутрішній облік зерна

  Для автоматизації процесу внутрішнього обліку зерна призначені такі документи:

  • Наказ на вивезення
  • Наказ на переміщення
  • Акт на переміщення
  • Акт знищення непридатних відходів
  • Акт зачистки

Назад в розділ "BAS"